söndag 3 oktober 2010

Olika bilder av verkligheten.

Häromveckan innehöll min morgontidning en bilaga - "Framtidens kärnkraft" - utgiven av Svenskt Kärntekniskt Centrum (SKC). SKC är ett svenskt nationellt forskningscentrum vars syfte är att "stimulera och utveckla forskningssamverkan mellan högskolor, myndigheter och näringsliv inom strategiska och tvärdiciplinära teknikområden .... inom det kärntekniska området". I flera artiklar beskrivs kärnkraften som en ren och oskyldig energikälla: "Ur naturens synvinkel är kärnkraften idealet eftersom varken råvarna, själva produktionen eller restprodukterna stör det biologiska livet." Jag upplyses också om att om hela mitt livs behov av elström skulle produceras med kärnkraft, så skulle bränslet - och avfallet - rymmas i en tekopp! Den sista sidan i tidningsbilagan täcks av en helsidesannons från "Miljövänner för kärnkraft" där det bl.a. påstås att kärnkraftproduktionen sker med låga produktionskostnader och utan växthusgaser.

För några dagar sedan kom så en annan tidningsbilaga i min hand, denna gång från "Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen". Här kunde jag läsa en artikel om ursprungsbefolkningar från hela världen som vid en kongress i Schweiz uttryckte sin stora oro för konsekvenserna av hela kärnbränslekedjan. Särskilt betonades resultaten av dagbrottsbrytningen av uran för omgivningen och därmed också för ursprungsbefolkningar med hemortsrätt i dessa miljöer. Möjligheterna att leva vidare i dessa områden är näst intill obefintliga. En annan artikel, i samma tidning, tog upp frågan om kärnkraften och begreppet "koldioxidfri" (använt av bl.a. E.ON i en annonskampanj för kärnkraft). Vid en livscykelanalys av olika energislag visade oberoende forskare att kärnkraften släpper ut cirka sex gånger mer koldioxid än vindkraft - räknat per producerad kWh - och cirka dubbelt så mycket som solceller och geotermisk energi.

Så olika kan två verklighetsbeskrivningar bli - beroende på vilket perspektiv som anläggs och hur stor del av verkligheten som betraktaren vill ta in! Jag kan inte låta bli att fundera lite kring min kopp med kärnavfall: hur blir det då med hela den sammanlagda mängden av avfall som skall hanteras av ett växande antal kärnkraftländer kring vår jord - under flera årtusenden!
Många tekoppar blir det i alla fall!

Jag vill avsluta med ett litet tidningsurklipp till: TT hade en notis om att "Vindkraft sänker inte villapriser". Det är konsultbolaget ÅF som har sammanställt en rapport där man konstaterar att priserna på småhus i regel inte är lägre nära vindkraftverk. Cirka 42 000 småhusförsäljningar har studerats och man kunde då notera att småhus inom 5 kilometer från vindkraft hade stigit drygt 30 procent mer än riksgenomsnittet.

Hälsningar
Ola Holgersson

P.S.
Vid styrelsens senaste möte (24/9 2010) diskuterade vi mest hur föreningen skall hantera de kraftigt sjunkande ersättningarna för de gröna certifikaten. För närvarande har vi en intäkt på 350 kr per certifikat, men för de kommande åren ligger priserna kring 220 kr! Blir denna låga nivå verklighet för flera år framöver, kommer det att ställa krav på förändringar av vår förenings ekonomi! Men för det innevarande året ser det ut att kunna bli ett bokslut i balans - om nu bara hösten kan föra med sig lite lågtryck och rejäla sydvästvindar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar