tisdag 3 maj 2011

Nu snurrar det igen!

Det ena av verken i Wannborga hade lagerproblem på generatorn som upptäcktes vid Triventus rutinmässiga översyn nyligen. Verket stoppades omedelbart och har varit stillastående en kortare tid - men idag kunde jag se hur det snurrade igen. Härligt!

Under årsmötet presenterades ju företaget Triventus och deras översyns- och serviceprogram för Vestas-verken i Wannborga. Det inträffade stilleståndet blev ett snabbt tillfälle för dem att visa hur väl företagets reparationsrutiner fungerar. Det tycks vara helt OK - nu får vi hoppas att allt fungerar väl framöver!


Nu under påsken gjorde jag en resa mellan Öland och Skåne, och då passerade jag många vindkraftverk - särskilt i området norr om Lund. Det är många Enercon-verk, oftast i grupper om fyra-fem stycken, som bildar viktiga beståndsdelar i landskapsbilden. Jag tycker att det är stiligt, men det finns säkerligen de som tycker att det bara är irriterande med alla dessa "jättevispar"!


På fredag skall vi ha vårt första styrelsemöte efter årsmötet - det skall bli intressant att få träffa alla i den nya styrelsen!


Ola Holgersson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar